“nasz dobrobyt zależy od naszych wyborów”

John D. Rockefeller

Przeznaczenie człowieka - w mądrej działalności. 

Arystoteles


Życie nic nie znaczy bez pracy.

Horacy

Trzeba wiele się uczyć, żeby choć trochę wiedzieć.

Monteskiusz

Edukacja w Polsce

Edukacja w Polsce

Edukacja w Polsce stwarza nowe możliwości – to wybór przyszłości. Daje możliwość rozszerzenia światopoglądu, zdobycia doświadczenie i nawiązania kontaktów. Nowoczesne standardy w pogłębianiu nauki języków obcych, konkurencyjne środowisko nauczania, świat bez granic – to zaledwie kilka korzyści, które daje edukacja w Europie. Jest ona bardziej dostępna niż myślisz.

Jeżeli jesteś:

Uczniem średniej szkoły czy liceum
absolwentem szkoły wyższej
studentem, który otrzymał tytuł licencjata lub specjalisty i pragnącym otrzymać tytuł magistra
KOB INTERNATIONAL proponuje:

  • indywidualne konsultacje z przedstawieniem szczegółowej informacji dotyczącej wybranej uczelni, specjalizacji oraz możliwości jakie pojawiają się przed absolwentami dzięki podjęciu nauki w Polsce
  • pomoc w wyborze kierunku, uczelni i specjalizacji uwzględniając indywidualne umiejętności i zainteresowania.
  • kursy językowe, w szczególności nauka języka i kultury polskiej celem przygotowania do procesu dydaktycznego
  • pomoc w kompletowaniu dokumentów niezbędnych do rekrutacji na studia, wsparcia wizowego, organizacja i koordynacja wyjazdu, znalezienie miejsca zakwaterowania w dniu przyjazdu i inne.
  • wsparcie i pomoc w rozwiązaniu problemów, które mogą pojawić się w ciągu roku szkolnego za granicą.
Współpracujemy z najlepszymi Polskimi uczelniami co daje nam prawo do informowania kandydatów od ich imienia.

Edukacja z KOB INTENATIONAL – wysokiej jakości, interesująca, przyszłościowa!